Standardy

VADY:

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

- psi vykazující samičí typ, feny vykazující samčí typ.

- předkus nebo podkus.

- chybějící zuby.

- modře nebo černě skvrnitý jazyk.

- světlá duhovka.

- krátký ocas.

- plachost.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

- agresivita nebo nepřiměřená bázlivost

- uši nejsou vztyčené.

- svěšený ocas.

- dlouhá srst (chundelatá).

- černá maska.

- znaky na bílém základu.

 

Každý pes vykazující fyzické nebo psychické abnormality bude diskvalifikován.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Stránky: 1 2 3 4